Новости

Отчет ГПУ об усилении надзора органов прокуратуры за соблюдением прав осужденных

Отчет Генеральной прокуратуры Украины, предоставленный Консультативному совету при ГПУ после того, как КС рекомендовал усилить надзор органов прокуратуры за соблюдением прав заключенных.

Генеральною прокуратурою України опрацьовано рішення Консультативної ради при Генеральній прокуратурі України від 21.08.2014 № 2-1/14 щодо необхідності посилення нагляду органів прокуратури за дотриманням прав осіб, що перебувають у місцях позбавлення волі.

Повідомляю, що у 2014 році Генеральною прокуратурою вжито низку організаційно-практичних, координуючих заходів, спрямованих на сгромадян в установах Державної кримінально-виконавчої служби України. Досягнуто певних позитивних зрушень щодо приведення умов відбування покарання у відповідність до міжнародних норм і стандартів у місцях позбавлення волі, поліпшення якості медичного забезпечення.

У березні 2014 року з метою активізації прокурорського нагляду на цій ділянці Головним управлінням нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях та інших заходів примусового характеру Генеральної прокуратури України були визначені пріоритетні напрямки, які потребують прокурорського втручання, зокрема з питань додержання законів при умовно-достроковому звільненні засуджених, залучення їх праці, правомірності застосування до них стягнень та заохочень.

У подальшому 01.04.2014 прокурорам областей надіслано завдання щодо проведення перевірок законності застосування умовно-дострокового звільнення до засуджених від відбування покарання, а також звільнення інвалідів та хворих на тяжкі невиліковні захворювання.

Встановлено, що судами винесено рішення про застосування умовно- дострокового звільнення від подальшого відбування покарання відповідно до вимог ст. 81 КК України щодо 10173 засуджених.
У зв'язку із хворобою відповідно до вимог ст. 84 КК України судами розглянуто матеріали про звільнення 461 засудженого, 373 з яких задоволено.

Під час перевірок, до яких були залучені представники Уповноваженого Верховної Ради України, правозахисних та громадських організацій, встановлені непоодинокі порушення чинного законодавства в діяльності установ Державної кримінально-виконавчої служби України при застосуванні до засуджених пільг з відбування покарання, а також звільненні від покарання за хворобою.

У 69 випадках прокурори реагували на незаконні судові рішення з цих питань внесенням апеляційних скарг.

Перевірками також виявлено, що при вирішенні питань щодо умовно- дострокового звільнення набула поширення практика застосування подвійних стандартів. Розповсюдженими є випадки безпідставної відмови у наданні засудженим, які позитивно характеризуються, пільг щодо подальшого звільнення від відбування покарання, а також фактів незаконного притягнення їх до дисциплінарної відповідальності, що у подальшому унеможливлювало застосування заохочувальних норм, передбачених ст. 81 КК України.

Після виявлення таких фактів прокурорами до ЄРДР внесено відомості про вчинення 8 кримінальних правопорушень за ознаками злочинів, передбачених статтями 365, 366 та 368 КК України та направлено керівникам органів і установ Державної кримінально-виконавчої служби України 438 документів реагування, за результатами розгляду яких притягнуто до дисциплінарної відповідальності 276 службових осіб.

Окрім того, Голові ДПтС України 08.08.2014 внесено подання про усунення порушень законодавства при застосуванні до засуджених умовно- дострокового звільнення від відбування покарання, а також звільненні від покарання за хворобою, за результатами розгляду якого 52 службові особи керівного складу пенітенціарних установ притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

З метою покращення стану прокурорського нагляду, Генеральною прокуратурою України прокурорам обласного рівня 06.08.2014 направлено лист щодо неухильного додержання законів при наданні засудженим пільг з відбування покарання.

Крім того, упродовж серпня-вересня поточного року Генеральною прокуратурою України організовано проведення перевірок щодо залучення до праці в'язнів в установах виконання покарань.

У ході таких перевірок також виявлено суттєві порушення законів з питань оплати та охорони праці. Так, до оплачуваних робіт залучено лише 21 тис. осіб з 42 тис. працездатних засуджених, або 50%.

Середня заробітна плата одного засудженого загалом по державі складає лише 467 грн., що у 2,6 разів менше від законодавчо встановленого мінімального рівня. Виявлені факти залучення засуджених до праці понад 48 годин на тиждень.

Унаслідок реагування прокурорів на такі порушення законів до ЄРДР внесено відомості про вчинення 33 кримінальних правопорушень, за якими триває досудове розслідування.

Крім того, на усунення виявлених порушень прокурорами внесено 329 документів реагування, за результатами розгляду яких до дисциплінарної відповідальності притягнуто 260 службових осіб установ виконання покарань.

Разом з тим, Генеральною прокуратурою України прокурорам областей 01.10.2014 направлено лист про посилення прокурорського нагляду під час залучення засуджених до праці, а Голові ДПтС України внесено подання про усунення порушень законів України, яке на цей час перебуває на розгляді.

На виконання вказівки Генерального прокурора України також організовано проведення перевірок додержання законодавства при залученні засуджених жінок до виконання замовлень із пошиття форменого одягу для Збройних Сил України та інших військових формувань, які беруть участь в антитерористичній операції.

Під час перевірки Качанівської ВК № 54 виявлено грубе порушення законодавства про працю, зокрема внесення адміністрацією недостовірних даних щодо обсягу часу, необхідного на пошиття, та заниження заробітної плати засудженим жінкам. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України.

Оскільки вирішення проблемних питань, пов'язаних з порушенням конституційних прав засуджених потребує втручання з боку держави, Генеральним прокурором України 12.09.2014 направлено лист Прем'єр- міністру України щодо приведення норм жилої площі на одного засудженого до європейських стандартів.

Крім того, за результатами проведених перевірок Прем'єр-міністру України готується лист про стан додержання законів під час залучення засуджених до суспільно корисної праці в установах виконання покарань, а також надання в'язням належної медичної допомоги і лікування.

Варто зазначити, що галузевий наказ Генерального прокурора України від 12.04.2013 № 7-гн «Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян» зобов'язує прокурорів під час перевірок установ виконання покарань досліджувати також питання щодо додержання законів при застосуванні до засуджених дисциплінарних стягнень, у тому числі пов'язаних з їх поміщенням до ДІЗО, ПКТ.
При цьому вивчаються журнали реєстрації порушення вимог режиму за добу, особові справи засуджених, інші облікові та реєстраційні документи з цих питань.

У разі виявлення порушень вживаються заходи щодо поновлення прав в'язнів. Так, упродовж поточного року прокурорами з ДІЗО, ПКТ (одиночних камер) установ виконання покарань звільнено 64 особи, які незаконно там перебували.

Відповідно до розпорядження керівництва Генеральної прокуратури України, з метою перевірки інформації Президента Європейського Комітету по запобіганню тортурам та нелюдському, або такому, що принижує гідність поводженню чи покаранню (ЄКПТ) Летіфа Хусейнова, наданої ним 16.09.2014 під час наради у Генерального прокурора України, проведено перевірки щодо порушення прав засуджених в Олексіївській ВК №25 та Темнівській ВК №100 Харківської області.

До цих перевірок залучено представників Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, якими проведено анонімне анкетування майже 900 засуджених, які відбувають покарання у вказаних установах, що унеможливило будь-який вплив на них з боку адміністрації.

За результатами анкетування отримано позитивну оцінку від засуджених щодо забезпечення передбаченими законом умовами тримання, якості харчування, надання належної медичної допомоги.

Не дивлячись на те, що опитані засуджені не підтвердили факти насильства та іншого жорстокого поводження в зазначених виправних колоніях, під час особистого прийому працівниками Генеральної прокуратури України, двоє засуджених Темнівської ВК № 100 заявили про факти зловживань, побиття і мордування, вчинених стосовно них працівниками установи.

В даний час їх доводи перевіряються органами прокуратури Харківської області у кримінальних провадженнях, порушених за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 365 та ч. 1 ст. 122 КК України.

Стан реального забезпечення прав ув'язнених та засуджених під час їх перебування в установах попереднього ув'язнення і виконання покарань є пріоритетним в роботі Генеральної прокуратури України.
У зв'язку з цим, на 2 півріччя поточного року заплановано проведення перевірок щодо додержання вимог законів при розгляді звернень та особистого прийому засуджених та осіб, взятих під варту в слідчих ізоляторах та виправних колоніях.

Крім того, на перший квартал 2015 року в установах Державної кримінально-виконавчої служби України заплановано провести перевірки щодо додержання конституційних прав засуджених та осіб, які перебувають під вартою на належне медико-санітарне забезпечення і лікування.

Питання дотримання конституційних прав ув'язнених та засуджених перебуває на постійному контролі в Генеральній прокуратурі України.

З повагою,
Перший заступник начальника Головного управління нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях та інших заходів примусового характеру В. Неділько

8 жовтня 2014 року

Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter