Новости
Ракурс

Про рівність виборчих прав чоловіка та жінки-матері

Автор, як жінка, адвокат з багаторічним стажем, ніколи не думала, що може писати цей, на перший погляд, досить «примітивний» як для адвоката матеріал. Але змушена писати. Адже на власному досвіді при реалізації прав громадянина стикнулася з гендерною дискримінацією. Хоча в сім’ї завжди жартували, що тема проблем з гендерною рівністю очевидно не про нашу маму.

Пристоличне місто обласного значення — місто Обухів Київської області. Головою виборчої комісії є адвокат, прізвище якого за бажання встановити буде зовсім не складно. Сайт Центральної виборчої комісії в поміч. І, як не дивно, представляє він наразі найбільш рейтингову партію «Слуга народу».

При намаганні громадянина, виборця, кандидата в депутати тієї ж місцевої територіальної громади реалізувати своє право на ознайомлення з виборчими списками партій, відомостями про кандидатів адвоката найбільше здивував не факт приховання цих документів, які відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 23 Виборчого кодексу України мають статус публічних та відкритих, а факт заборони представниками ТВК зайти до приміщення з дитиною.

Тому коротенька, примітивна для багатьох аналітика.

Вільність та рівність прав людей у своїй гідності та правах, невідчужуваність та непорушність прав визначено ст. 21 Конституції України. З метою стратегічно визначеного курсу України на реалізацію законодавства у зазначеній сфері ухвалено Національний план дій з виконання резолюції Ради безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року, Державну соціальну програму забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року та інші акти.

У ст. 2 Загальної декларації прав людини ООН 1948 року вперше на міжнародному рівні закріплено норму про рівність усіх людей: «Кожній людині надаються всі права і всі свободи, проголошені цією Декларацією, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного, соціального чи станового походження, майнового або іншого стану». Цією нормою автори Декларації, представники країн, які підписали її, переживши Першу і Другу світові війни, прагнули визначити напрям подальшого розвитку людства. Акцентовано, що, попри всі відмінності, люди є рівними у своїй гідності та правах, зокрема й незалежно від статі.

Тому не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров'я жінок, встановленням пенсійних пільг; створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства, включно з наданням оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям.

Наприкінці минулого року вперше в Україні на державному рівні зафіксовано виборчі квоти для жінок. Виборчий кодекс визначає, що під час формування загальнодержавного та регіональних виборчих списків, єдиного та територіальних виборчих списків партія повинна забезпечити присутність у кожній п’ятірці кожного виборчого списку чоловіків і жінок (ч. 9 ст. 219 та п. 12 ст. 154 Виборчого кодексу України).

Водночас за ст. 71 Конституції України вибори до органів державної влади та органів місцевого самоврядування є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Відповідно, як чоловік, так і жінка — матір дитини мають рівне право на ознайомлення з визначеною законом виборчою документацією. А виборчі комісії, що організовують підготовку та проведення відповідних виборів, з метою забезпечення публічного та відкритого характеру зобов’язані забезпечувати можливість для ознайомлення виборців, інших суб’єктів відповідного виборчого процесу з відповідними документами. Особисто член виборчої комісії відповідно до ч. 4 ст. 38 ВК України зобов’язаний додержуватися Конституції України, Кодексу та законів України з питань підготовки і проведення виборів.

Тому, зі всією повагою до колеги-адвоката та його підлеглих-жінок, змушена писати такі роз’яснення щодо законодавчо закріплених правил поваги до жінок та материнства.

Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter