Новини
Ракурс

Судді рік від року роблять одні й ті самі помилки

Досліджувалися різні аспекти діяльності судів, зокрема ті, що стосуються організації суддівського самоврядування, організації процесу правозастосування, роботи апарату суду. 


.

Рада суддів господарських судів України регулярно проводить вивчення організації діяльності місцевих і апеляційних господарських судів України. Останнім часом робочі групи Ради вивчали, як працюють усі суди Одеського апеляційного округу, а саме: господарські суди Одеської, Миколаївської та Херсонської областей та Одеський апеляційний господарський суд.

Виїзна представницька робоча група комплексно досліджувала різні аспекти діяльності судів, зокрема ті, що стосуються організації суддівського самоврядування, організації процесу правозастосування, а також роботи апарату суду. Після проведених досліджень робоча група узагальнила свої висновки та визначила певні недоліки в організації роботи перевірених господарських судів.
 
Одеський апеляційний суд: останнє місце серед апеляційних судів
 

Одеський апеляційний господарський суд протягом 2011–2013 років поступово втрачав свої позиції, відбулося погіршення показників якості роботи, за якими суд поступово з четвертого місця знизився до останнього восьмого серед апеляційних судів. У робочої групи Ради суддів виникли запитання і до якості відправлення правосуддя, і до організації діяльності апарату.

«Не завжди правильно використовувалась автоматизована система документообігу, не завжди вчасно у відповідності до “Положення про автоматизовану систему документообігу” здійснювався авторозподіл справ між суддями. Відповідати за автоматизований документообіг повинен керівник апарату, контролювати процес — голова суду, а наглядати за тим, щоб усе це здійснювалося у рамках положення, — збори суддів. Та цей контроль не завжди був ефективним», — розповідає член Ради суддів господарських судів України Володимир Погребняк.

Щодо суддівського самоврядування: перевірка виявила, що в Одеському апеляційному господарському суді не завжди дотримувалися періодичності скликання зборів суддів, а судді, які займають адміністративні посади, та керівник апарату суду не звітували перед зборами суддів, як це передбачено Законом України «Про судоустрій і статус суддів».

Одеський апеляційний господарський суд надає місцевим господарським судам методичну допомогу по усіх напрямках діяльності. Втім, за словами В. Погребняка, цю методичну роботу слід активізувати, зокрема підвищити ефективність організації стажування суддів, проведення нарад та спільних семінарів, вивчення та аналізу практики застосування місцевими господарськими судами норм права і надання рекомендацій щодо її покращення. Ці та інші заходи дозволять виправити недоліки у якості відправлення правосуддя місцевими господарськими судами апеляційного округу.

А сам суд може усунути недоліки у своїй роботі без будь-якого напруження та додаткового бюджетного навантаження, адже усі вони пов'язані лише з людським фактором. Що ж до умов, у яких здійснюється правосуддя, то вони цілком пристойні, зважаючи на реалії часу. Проте шестеро суддів Одеського апеляційного господарського суду потребують вирішення проблеми службового житла.

Робоча група Ради суддів господарських судів України запропонувала вжити низку заходів для поліпшення роботи. Зокрема, рекомендувала керівництву Одеського апеляційного господарського суду оптимізувати організаційну структуру, переглянути обсяг адміністративних повноважень суддів, що займають адміністративні посади, та секретарів палат і виключити дублювання їх повноважень, а також оптимізувати структуру апарату суду з метою більш ефективної роботи, для чого переглянути положення про відділи та посадові інструкції держслужбовців. Також було рекомендовано переглянути і винести на збори суддів питання спеціалізації суддів та засад формування судових колегій, підвищити рівень підготовки планів роботи, більш ретельно контролювати виконання запланованих заходів тощо.

Окремі рекомендації стосуються підвищення якості відправлення правосуддя. Наприклад, рекомендовано заслуховувати на зборах колективу суддів, що припускаються найбільшої кількості помилок.

А тепер — про висновки робочої групи щодо організації роботи господарських судів Одеської, Херсонської та Миколаївської областей.

Одеська область: під боком у апеляційного

Недостатньо дієвою виявилася організація роботи апарату Господарського суду Одеської області (він знаходиться в одному приміщенні з Одеським апеляційним господарським судом). Це насамперед стосується дотримання трудової та виконавчої дисципліни, загального рівня діловодства та документообігу.

Разом із тим, як зазначили експерти, для виправлення загальної ситуації в організації діяльності та помилок у роботі керівництвом суду вживаються відповідні заходи, звертається увага на необхідність дотримання процесуальних строків та норм, встановлених Господарським процесуальним кодексом України, вивчається та узагальнюється судова практика, здійснюється аналіз помилок, що призводять до подальшого скасування судових рішень. Якщо аналізувати показники 2011–2013 років, то якість здійснення правосуддя судом поліпшується, про що свідчить зниження показника скасованих судових рішень.

Миколаїв: працювати тісно, проте цікаво

Господарський суд Миколаївської області не може похвалитися такими гарними умовами роботи, як згадані вище суди Одеси. Він орендує два поверхи будівлі Обласної державної адміністрації і дещо затісний. Працівники апарату туляться по 6–8 осіб у маленьких кімнатах. Судді мають окремі невеличкі кабінети, лише двоє з них мають один кабінет на двох. Є чотири зали судових засідань, одна з яких облаштована для відеоконференцій. У цих залах немає приміщень для нарадчих кімнат (це взагалі біда усіх перелічених судів), і таємниця нарадчої кімнати зберігається шляхом залишення учасниками процесу зали засідань.

Водночас господарський суд Миколаївської області — єдиний, який на зборах суддів прийняв Регламент господарського суду, що визначає організацію роботи суду.

Суд приділяє чималу увагу висвітленню своєї діяльності, формуванню позитивного іміджу. Судді беруть активну участь у семінарах, конференціях, круглих столах. Проводяться дні відкритих дверей для студентів юридичних факультетів миколаївських вишів, щоб ознайомити їх зі специфікою роботи господарського суду, який до того ж є базою для проведення учбової практики. До висвітлення заходів залучаються провідні ЗМІ області.

На сайті суду можна знайти копії судових документів IX — початку XX століття, що ілюструють історію місцевого комерційного судочинства. Щоб прикрасити цією родзинкою сайт, суду разом з Державним архівом Миколаївської області довелося провести велику роботу, але працівники суду кажуть, що отримали від такого цікавого пошуку неабияке задоволення. Тут, наприклад, можна побачити указ Херсонського губернського правління про розшук та накладання арешту на маєтки командира Чорноморського флоту віце-адмірала Язикова, комерції радників Перетца і Фундуклея за невиконання угоди з Чорноморською господарською експедицією від 10 березня 1823 року. Або указ Херсонського губернського правління про розшук та накладення арешту на маєтки чиновників Чорноморської виконавчої експедиції у забезпечення видатків на збудування судна «Кульм» у Миколаєві від 14 березня 1823 року. Є тут і указ Херсонського губернського правління, надісланий до Ольвіопольського повітового суду, щодо розшуку і арешту майна колишнього брацлавського городничого Аксьонова, від 8 травня 1826 року. Був знайдений і лист Сенату до Херсонського з’їзду мирових суддів щодо відзначення 50-річчя судової реформи 1864 року, від листопада 1914 року і багато іншого.

Щомісяця суд проводить навчальні наради, на яких йдеться про зміни чинного законодавства, обговорюються результати узагальнень і аналізуються причини скасування рішень.

Є й певні недоліки. Наприклад, деякі судді допускають помилки при відправленні судочинства, що призводить до подальшого скасування їх рішень, причому одні й ті самі судді припускаються тих самих помилок. З цього можна зробити висновок, що вони недостатньо задіяні при роботі над узагальненням судової практики. Деколи припускають порушення процесуальних термінів. Поширеною є практика самовідводів.

«На ці недоліки експерти звернули увагу керівництва суду, дали свої рекомендації, і є впевненість, що таких прикрих випадків надалі поменшає. Рекомендації, зокрема, стосувалися перегляду обсягів повноважень суддів, що обіймають адміністративні посади, удосконалення роботи, направленої на дотримання суддями процесуальних строків, встановлених законодавством, та розробки ефективної спеціалізації суддів відповідно до певних категорій спорів», — доповіла член Ради суддів господарських судів Тетяна Оленич.

Херсон: тут працюють навіть на лікарняному

На відміну від вищезгаданого суду, господарський суд Херсонської області розташований у гарному просторому приміщенні, а на облаштування годі нарікати. За останній рік суд демонструє певний успіх: якщо порівнювати з ситуацією три-чотирирічної давнини, то вдвічі знизився показник скасованих рішень (до 2,8%). Протягом трьох років добре працювало суддівське самоврядування. На розгляд зборів виносилися, зокрема, допущені суддями помилки у застосуванні норм законодавства. Вони обговорювалися, їм давалася належна оцінка.

«Втім, це виявилося недостатньо ефективним. Деякі судді весь час протягом трьох років роблять ті самі помилки по певним правовим позиціям. Їм пропонують дати пояснення, вони встають, пояснюють і далі припускаються тих самих помилок. Вочевидь, таке публічне шмагання не дає очікуваного результату», — ділиться своїми враженнями член Ради суддів господарських судів України Валерій Картере. І додає, що на сумлінних суддів діють різні засоби впливу. Можна їм дати зрозуміти, у чому вони помиляються, і вони підвищуватимуть свою кваліфікацію, виправлятимуть помилки, стануть більш дисциплінованими. Проте є такі, що не відчувають себе членом колективу. Їх хоч вмовляй, хоч ганьби при усіх, п'ять хвилин сорому і далі те саме.

З Валерієм Івановичем не погоджується голова Ради суддів господарських судів України Артур Ємельянов. «Мій досвід на адміністративних посадах говорить, що суддів з найбільшою кількістю скасованих рішень слід заслуховувати на зборах колективу суду та нарадах. Нехай пояснюють свої помилки. Іноді ті «п'ять хвилин ганьби» дуже ефективні. А ще таких суддів обов'язково слід залучати до аналізу судової практики, особливо з тих питань, що є для них проблемними», — вважає Артур Станіславович.

Аналіз автоматизованої системи документообігу дозволив виявити недоліки у реєстрації документів, несвоєчасність реєстрації. Так, наприклад, відповідно до табелю робочого часу, одна з суддів була на лікарняному, однак, за даними автоматизованої системи, у той же час виносила рішення, на неї розподілялися справи. Робоча група перевірила цей факт. Суддя справді хворіла, мала лікарняний. Відчувши полегшення стану здоров'я, вийшла на роботу, а лікарняний закрила згодом, не усвідомлюючи, що цей її «трудовий героїзм» насправді є порушенням.

В. Картере наголосив: «У цьому суді велику роль відіграє “людський”, психологічний фактор. Наприклад, як виявилося, на зборах суддів ще жодного разу не звітував заступник голови. Він був призначений на посаду вже майже два роки тому. Там голова суду самостійно організовує діяльність суду, не ходить ні на лікарняний, ні у відпустку, бо боїться залишити свій суд на певний час».

Усім перевіреним судам Рада суддів господарських судів України надіслала свої рекомендації (кому на 76-ти, а кому й на 116 сторінках) та сподівається, що суди зможуть поліпшити як організацію своєї роботи, так і якість правосуддя.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter