Новини
Ракурс

Конкурс до Верховного суду: хто не може бути суддею

(Початок)


.

В багатьох державах, переважно континентального права, застосовується такий підхід у формулюванні вимог до суддів Верховного суду, коли законодавство містить перелік ситуацій чи характеристик кандидатів, що унеможливлюють призначення. Найчастіше це стосується загальних обмежень доступу до суддівської посади, дуже рідко це бувають специфічні положення щодо ВС.

Угорщина. Застосовується єдиний підхід до визначення обставин, за яких особа не може бути призначена суддею будь-якого суду. Це наявність кримінального провадження або судимості за скоєння злочину (без уточнень); заборони професійної діяльності у сфері права; випадки ув’язнення чи штрафів та громадських робіт як покарання за умисні злочини; поміщення до психіатричної лікарні за рішенням суду (протягом останніх п’яти років); притягнення до дисциплінарної або адміністративної відповідальності на посадах публічної служби.

Словенія. В законодавстві визначаються обставини, які органи відбору мають враховувати як такі, що унеможливлюють заняття посади судді Верховного суду: «існування переконливих доказів того, що особа не зможе виконувати обов’язки судді з належною підготовленістю, чесністю та свідомістю; наявність ризиків формування негативного ставлення до судової влади у випадку призначення особи на посаду; деякі інші обставини».

Естонія. Обмеження є спільними для всіх категорій суддів: а) наявність фактів притягнення до кримінальної відповідальності; б) звільнення з посади судді , нотаріуса, адвоката за дисциплінарні порушення; в) звільнення з державної служби за дисциплінарні порушення; г) визнання банкрутом; д) позбавлення права на зайняття професійною діяльністю у якості патентного повіреного, судового перекладача, аудитора.

Латвія. Обмеження стосуються суддів усіх судів: «кримінальне минуле» — наявність судимості за злочини будь-якої тяжкості; закрите кримінальне провадження за нереабілітуючими ознаками; чинне кримінальне провадження; «радянське минуле» — посади в Комітеті державної безпеки СРСР чи інших службах безпеки, органах внутрішніх справ, збройних силах СРСР чи зарубіжних країн; членство чи співробітництво в організаціях, що заборонені законами Латвії чи судовими рішеннями; звільнення протягом останніх п’яти років за дисциплінарні порушення на посадах в суді чи адвокатурі, прокуратурі чи інших державних органах.

Іспанія. Законом про судову владу визначено загальні обмеження: наявність непогашеної судимості за тяжкі злочини; фізичні чи розумові вади, що унеможливлюють виконання судових повноважень; обвинувачення у скоєнні тяжкого злочину з відповідними процесуальними обмеженнями дієздатності.

Канада. Відповідно до законодавства, суддя не може займати будь-якої іншої посади у виконавчій владі Канади або провінції. Суддя має бути мешканцем Національного столичного регіону, опис якого міститься у додатку до Акту з національної столиці, або мешкати в межах 40 кілометрів від неї. Хоча правила або форма заявки для кандидата не містять коментарів щодо несумісності, у заявці є серія питань щодо невиконаних податкових зобов’язань, наявного судового спору або кримінальної справи за участю кандидата, невиконаних аліментних зобов’язань, банкрутства тощо.

Ізраїль. В законодавстві формулюється лише загальна заборона суміщення суддівської посади з будь-якою іншою трудовою діяльністю чи громадською посадою за винятком випадків, що прямо передбачені законом чи дозволом голови Верховного суду чи міністра юстиції.

Ірландія. При визначенні можливості подання уряду радою з відбору суддів кандидатур встановлено, що додатково до загальних обмежень не можуть бути подані: а) баристери та солісітори, які не підтверджують наявності професійного досвіду, релевантного посаді; б) особи, які не відповідають посаді за критеріями «характеру та темпераменту»; в) особи, що не надали довідки про сплату податків.

Особливим видом обмежень, які використовуються у системах відбору суддів Верховного суду, є родинні зв’язки, що можуть створювати конфлікт інтересів. Такі обмеження стають особливо актуальними в умовах наявності суттєвих деформацій сфери публічного урядування (різні форми корупції; клановість тощо).

Закон про Верховний суд Польщі містить визначення однієї з вимог до кандидатів на посаду судді ВС: відсутність кровної спорідненості до другого ступеню, або близьких відносин, або належності до сімейної пари з будь-ким зі складу Верховного суду.

Обмеження доступу до посади судді Федерального суду Швейцарії передбачають, що не може бути федеральним суддею: а) другий з подружжя кандидата або особа, яка спільно проживає з кандидатом на посаду судді протягом тривалого часу; б) другий з подружжя брата чи сестри кандидата або брати і сестри особи, яка спільно проживає з кандидатом на посаду судді протягом тривалого часу; в) родичі по прямій лінії до третього ступеня включно; г) нащадки по прямій лінії до третього ступеня включно.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter