Новини
Ракурс

Як облаштувати відкритий суд

1 жов 2014, 08:19

Якщо забезпечити суди належними приміщеннями в достатній кількості, що дало б змогу практично реалізувати принцип публічності судового процесу, досить складно через недостатній обсяг бюджетних надходжень на ці потреби, то забезпечити відкритість та доступність інформації про діяльність суду, суддів, працівників апарату суду можна і без значних фінансових затрат. Більше того, вказане завдання може бути реалізовано у досить стислі строки.


.

Рівень проникнення інтернету в Україні з кожним роком невпинно зростає не тільки у столиці чи обласних центрах, але й у невеликих містах та селищах. За таких обставин цілком очікувано, що користувачі цієї глобальної інформаційної мережі найчастіше намагаються віднайти офіційну інформацію про діяльність органів державної влади саме за її допомогою. З огляду на це, той рівень офіційної інформації про суди, який представлено на веб-порталі судової влади України (www.court.gov.ua) потребує істотного збільшення.

У кращому випадку громадянин, зайшовши на вказаний інформаційний ресурс та вибравши певний суд загальної юрисдикції, може знайти відомості про керівництво суду (ПІБ голови суду, заступника голови суду, керівника апарату, телефони їх приймалень та службові електронні адреси), графік прийому громадян, довідкові телефони, інформацію про банківські реквізити для сплати судового збору, правила звернення до суду. У деяких випадках громадяни можуть ознайомитися зі схемою проїзду до суду від залізничних чи автовокзалів, з історією суду та навіть з представниками певної області, які включені до президентського кадрового резерву «Нова еліта нації». Разом з тим, інформації у розділі «Список справ, призначених до розгляду», який чи не найважливіший, на сайтах багатьох судів, особливо місцевих, годі віднайти.

На сайтах деяких судів відсутня інформація про призначення справ до розгляду на найближчий тиждень. В окремих судах є лише інформація про призначені до розгляду справи на поточний день. Тобто якщо засідання, яке може цікавити особу, призначено на наступний день, то відвідати його буде проблематично у разі проживання такої особи в іншому регіоні. Навіть за наявності телефонів працівники апарату суду довідку по телефону щодо призначених до розгляду справ не дають, тільки щодо робочого графіку і днів прийому. По телефону неможливо дізнатись ні про розгляд справи, ні ПІБ судді, який її розглядає, ні отримати інформацію про наявність заперечень, клопотань, скарг, апеляції тощо.

Звісно, певні зрушення в сфері забезпечення поширення офіційної інформації про діяльність судів в останні роки з’явилися. Зокрема, Рада суддів України, рада суддів загальних та ради суддів спеціалізованих судів регулярно здійснюють моніторинг наповнюваності інформацією сайтів судів,

Державна судова адміністрація України наказами № 72 від 31 травня 2013 року «Про реалізацію проекту щодо обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу» та № 119 від 20 вересня 2013 року «Про реалізацію проекту щодо надсилання судами SMS-повідомлень учасникам судового процесу (кримінального провадження) у місцевих та апеляційних загальних судах» здійснила певні кроки у напрямі інформатизації судочинства, однак цього явно недостатньо.

Якщо порівняти доступність інформації про діяльність суду, суддів, працівників апарату суду в Україні та Республіці Польща, то картина вимальовуватиметься не на користь нашої держави. Так у наших західних сусідів вже декілька років успішно функціонують повністю електронні суди, наприклад, створений на базі районного суду Люблін-Захід в Любліні (www.e-sad.gov.pl), а «електронне судочинство» впроваджується в судову систему цієї держави надзвичайно швидкими темпами і в планах до 2016 року таке судочинство діятиме в районних судах. Весь судовий процес у таких судах від подачі позовної заяви до винесення судом рішення у справі відбувається в електронному вигляді, а сторони можуть практично в режимі он-лайн слідкувати за перебігом розгляду їхньої справи у суді.

Все це дає підстави зробити висновок про необхідність забезпечення максимальної відкритості інформації про діяльність судів в Україні, шляхом її розміщення на відповідному веб-сайті в мережі інтернет, на якому, крім вже наявних відомостей, повинні бути розміщені:

1) дані про суддів (з детальною біографією, деклараціями про доходи і витрати);

2) довідкова інформація про підсудність справ судам, у тому числі й територіальну;

3) інформація про рух справи в суді, починаючи з дати реєстрації позовної заяви і закінчуючи винесенням остаточного рішення у справі, передання справи в апеляційну інстанцію у разі оскарження рішення тощо;

4) система, за допомогою якої особа могла б безпосередньо з веб-сайту суду сплатити всі необхідні платежі (судовий збір, накладене судом грошове стягнення тощо).

Крім того, необхідно забезпечити відвідувачів суду можливістю бездротового доступу до мережі інтернет за допомогою технології Wi-Fi (така система функціонує в багатьох судах, але доступ мають тільки судді та працівники апарату суду. Водночас особи, які звертаються до суду, не мають можливості скористатися цією послугою, оскільки працівники апарату суду відмовляють їм у наданні пароля для доступу) та створити електронний архів судових документів, використання якого дасть змогу полегшити процедуру ознайомлення сторін з матеріалами справи, оскільки таке ознайомлення буде можливе безпосередньо з веб-сайту відповідного суду. Для забезпечення конфіденційності можливим є створення режиму доступу виключно для сторін справи за попередньо отриманими паролями для доступу до відповідного ресурсу.

Зважаючи на наявність досить високого відсотку громадян України, які не мають можливості скористатися перевагами доступу до інформації в мережі інтернет, необхідні відомості про діяльність суду, як уже було зазначено вище, повинні бути максимально відображені на стендах та інформаційних табло у загальнодоступних приміщеннях суду.

Реалізація таких кроків дасть змогу суттєво підвищити прозорість діяльності судів, зменшити випадки судової тяганини, сприятиме підвищенню відповідальності в діяльності суддів та працівників апарату суду, дасть змогу на належному рівні організувати процес ознайомлення сторін з матеріалами справи. Всі ці заходи матимуть наслідком підвищення якості правосуддя та відновлення довіри суспільства до діяльності судів, суддів, а також до прийнятих ними судових рішень.

(Далі буде)

 

Ця публікація була здійснена за підтримки американського народу, наданої черезАгентство США з міжнародного розвитку (USAID)в рамках Проекту «Справедливе правосуддя». Погляди авторів та окремі думки, висловлені в матеріалі, не обов’язково відображають погляди Агентства США з міжнародного розвитку або уряду Сполучених Штатів Америки.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter