Новини
Ракурс

Що думають громадяни про реформу децентралізації

Серед пакету реформ, які пропонують сьогодні українському суспільству, однією з найважливіших є децентралізація — надання більших можливостей місцевим громадам. Ця реформа передбачає широкий спектр кроків, із зміною статусів, повноважень, відповідальності та матеріальних ресурсів, якими володітимуть органи місцевого самоврядування.


.

Однією зі складових частин реформи децентралізації є створення такого органу місцевого самоврядування, як муніципальна варта.

За змістом відповідного законопроекту, муніципальна варта має опікуватися забезпеченням охорони порядку, профілактикою правопорушень, інформуванням керівництва національної поліції про вчинені злочини або такі, що готуються, охороною майна, що перебуває у комунальній власності, наданням окремих видів правової та соціальної допомоги. Крім того, до її компетенції належить контроль за: дотриманням земельного та природоохоронного законодавства, благоустрою території, дотриманням чистоти вулиць, парків, скверів та прибудинкових територій, паркуванням автотранспорту, охороною пам'яток, організацією торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування тощо.

Для того щоб з’ясувати, наскільки готове українське суспільство до запровадження муніципальної варти та якими воно бачить призначення й функції новостворюваної структури, було проведено соціологічне опитування у соціальних мережах. Результати його виявилися більш ніж показовими.

Традиційно результати опитування у соціальних мережах є менш репрезентативними порівняно із багатьма іншими видами кількісно-якісних досліджень. Точність та адекватність їх результатів прямо пропорційна кількості опитаних, територіальному та тематичному охопленню. На жаль, є запитання, які збирають недостатню кількість відповідей і є нерепрезентативними з точки зору класичної соціології, втім, отримані результати доволі чітко віддзеркалюють загальні тенденції, в територіальному розрізі або в контексті конкретних цільових груп.

Опитування щодо перспективи впровадження органу місцевого самоврядування «Муніципальна варта» проводилося протягом 28–30 листопада 2015 року (в контексті внесення в парламент відповідного законопроекту).

Метою було з'ясувати, наскільки громадяни обізнані зі специфікою та особливостями роботи новостворюваного органу та його функціями.

У рамках опитування було охоплено: груп — 42 (тематичні та регіональні), користувачів — 477 425. Безпосередньо пости разом отримали: лайків — 34, коментарів — 29, репостів — 1. Серед охоплених користувачів взяло участь в опитуванні загалом 144 особи, з них 58 висловилися щодо першого блоку та 86 осіб — щодо другого.

Загальна кількість респондентів незначна. В цьому випадку такий факт свідчить про слабку обізнаність користувачів соціальних мереж щодо досліджуваної теми, а відповідно й невеликий інтерес до перспективи запровадження муніципальної варти. Прямим підтвердженням того є й коментарі, в яких було дуже багато запитань щодо самої структури.

Для виправлення ситуації із проведення опитування довелося проводити роз’яснювальну роботу в коментарях із цитуванням нормативно-правових документів та простих пояснень.

Коментарі до опитування

Загальні висновки за результатами дослідження свідчать про такі тенденції.

Аналіз запитання «Що, на ваш погляд, являє собою насправді муніципальна варта?» підтверджує згадану вище тезу про недостатню обізнаність пересічних громадян щодо реального призначення та сутності діяльності новостворюваної структури.

Таблиця 1. Обізнаність респондентів щодо «Муніципальної варти» в цілому

Сенсаційно високий відсоток у Facebook (76,6%) та у «Однокласниках» (30,2%) набрав варіант відповіді «Незаконне збройне угруповання». У деяких опитаних в коментарях вказувалося на зв’язок муніципальної варти із сепаратистськими структурами на Сході України або із праворадикальними українськими структурами. При цьому зазначене твердження підтримали представники переважно східних та західних регіонів — відповідно 62,5% та 78,4% опитаних. Групи представників Півдня та Півночі проігнорували цей варіант узагалі. З позиції формальної логіки останнє означає більшу обізнаність у цьому питанні мешканців зазначених територій.

Також доволі негативний результат, втім не такий, як у попередньому, отримав варіант «Це підрозділ в структурі новоствореної Національної поліції»: Facebook — 12,2% та «Однокласники» — 48,3%. Обираючи такий варіант відповіді, респонденти засвідчують більшу обізнаність в цьому питанні, втім, вони не досить чітко уявляють собі зміст та сенс муніципальної варти. Особливо цікавий вигляд має така змістовна розбіжність між користувачами Facebook та «Однокласників».

У територіальному розрізі представники Сходу (12,5%), Заходу (14%) та Півдня (20%) показали приблизно однакові відсотки, в той час як мешканці Півночі дали втричі більше (75%). В цьому разі така тенденція не є принциповою, бо кількість реальних відповідей недостатня, і є дуже висока вірогідність похибки.

Найбільш важливим свідченням кричущо слабкої обізнаності населення про пряме призначення муніципальної варти стали відсоткові показники варіанту, що це орган місцевого самоврядування. 5,6% користувачів мережі Facebook та 8,6% «Однокласників» підтримали цей варіант. Як і в попередньому випадку, мережа, що вважається більш інтелектуальною, програла, і люди переважно робітничих спеціальностей, домогосподарки та пенсіонери виявилися більш обізнаними. Втім, загалом невеликий відсоток по обох випадках не дає можливості говорити про стійкі тенденції. Скоріш за все, це лише статистична похибка.

Розглядаючи результати відповідей на питання «Чого ви очікуєте від практичного запровадження «Муніципальної варти», слід зазначити, що вагома частина опитаних у цілому адекватно визначила ті завдання, якими має опікуватися муніципальна варта. В цілому 38,6% користувачів Facebook та 41,5% опитаних з мережі «Однокласники» підтримали варіант «Наведення ладу на вулицях (сміття, впорядкування публічних місць та інше)». Схід проігнорував цей варіант, опитувані на Заході дали 39,1%, на Півночі — 50%, на Півдні — 42,9%. Пасивність у цьому питанні мешканців східного регіону цілком зрозуміла, бо в них є значно більш нагальні питання, аніж чистота на вулицях, а от інші регіони досить чітко сформулювали свої очікування. Так само достатньо чітко підтримку висловили 23,5% тих, хто дав відповіді у загальнонаціональних групах.

Таку підтримку й одностайність доцільно врахувати і використовувати для популяризації муніципальної варти, а також для реальної роботи цієї структури.

Таблиця 2. Обізнаність респондентів щодо функцій «Муніципальної варти»

Також доволі значний відсоток опитаних — 13,5% в «Однокласниках» та 26% у Facebook підтримали твердження, що муніципальна варта має відповідати за охорону правопорядку.

Той факт, що охорона правопорядку виявилася фактично на другому місці після питання чистоти на вулицях, свідчить про те, що свідомість переважної більшості громадян поки що не зовсім сприймає базові принципи та змістовну сутність децентралізації та зміни системи державного управління з перенесенням більших повноважень на рівень територіальних громад. Це означає, що слід значно посилити інформаційно-роз’яснювальну роботу в цьому напрямку із визначенням акцентів та переваг реформи децентралізації.

Найменше виявилося сподівань на муніципальну варту як на систему певної правової консультативної допомоги та системного advocacy — представництва в офіційних структурах інтересів окремих громадян. У Facebook — 3,6% й у «Однокласниках» — 3,5%. У регіональному розрізі цей варіант підтримали тільки на Заході (6,5%). На загальнонаціональному рівні частка підтримки становить 2,5%. Водночас, серед послуг, які надають громадські та профільні муніципальні структури у країнах ЄС, така допомога населенню має важливе значення і користується популярністю.

Контролюючі функції готові делегувати муніципальній варті 19,2% опитаних у мережі Facebook. Респонденти в «Однокласниках» проігнорували цей варіант відповіді.

Зазначений варіант відповіді свідчить про доволі раціональний підхід респондентів до проблеми визначення функцій та повноважень. В цілому це достатньо вагома підтримка та очікування з боку населення щодо виконання контролюючих функцій новостворюваним органом.

Функцію контролю за роботою місцевих бюджетних організацій підтримали 41,5% опитуваних із соцмережі «Однокласники» та 12,6% у Facebook. Така підтримка свідчить радше про бажання реалізації зазначеної функції, і майже половина менш обізнаних на юридичних тонкощах представників «Однокласників» підтримала це. Представники Facebook меншою мірою сподіваються на такий варіант.

Коментарі до опитування

Доволі значним є відсоток тих, хто підтримав функції контролю муніципальних та бюджетних структур, що свідчить про готовність прийняти та делегувати зазначеній структурі такі функції з боку місцевих громад. На цьому слід було б наголосити в інформаційно-роз’яснювальній роботі та врахувати при запровадженні системи муніципальної варти.

Разом з тим, значна кількість опитаних негативно поставилася до цієї ідеї, що позначилося у додаванні деструктивних варіантів відповідей та відповідних коментарів. Це саме та частина населення, що абсолютно розчарувалася у перспективах реформ та не бачить позитиву в реальному житті.

Коментарі до опитування

Загальний висновок: широкі кола громадськості майже нічого не знають про зміст та особливості новостворюваного органу місцевого самоврядування «Муніципальна варта». Фактично ця ідея не пов’язується із децентралізацією, а іноді навіть розглядається як елемент сепаратизму або певні політичні поступки Росії в плані федералізації. Разом з тим, на рівні персонального досвіду, власного розуміння та відчуття переважна більшість найактивнішого населення (користувачі соціальних мереж) готові до сприйняття такої реформи і підтримки її у практичному сенсі.

Рекомендації:

  • посилити інформаційно-роз’яснювальну роботу, приділяючи рівномірну увагу як змістовній, так і кількісній стороні цього питання;

  • долучати активістів місцевих громад до обговорення питань реалізації проекту «Муніципальна варта» у ЗМІ та в режимі реальних зустрічей;

  • залучити до реалізації проекту коло публічних осіб (як спікерів), які мають повагу та довіру в суспільстві — в першу чергу реальних героїв Євромайдану та війни на Донбасі;

  • здійснити кілька пілотних запусків проекту «Муніципальна варта» у ключових регіонах;

  • провести вивчення реального стану справ у кожному регіоні та розробити індивідуальні схеми впровадження системи «Муніципальна варта».


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter