Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ)

Аналіз судової практики і нові рішення Євпропейського суду з прав людини. Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ). Міжнародний судовий орган, юрисдикція якого поширюється на всі держави - члени Ради Європи, що ратифікували Європейську конвенцію про захист прав людини і основних свобод, і включає всі питання, що стосуються тлумачення і застосування конвенції, включаючи міждержавні справи і скарги окремих осіб.

Показати більше