Новини
Ракурс

Конкурс до Верховного суду: освітній ценз

9 гру 2016, 09:54

Вимоги щодо рівня освіти та спеціальності кандидатів до певної міри мають «вторинний» характер. В жодній із близько 40 країн, що були предметом нашого аналізу, не передбачена можливість призначення на посаду судді Верховного суду осіб, що не мають юридичної освіти. У певному сенсі винятком є хіба Швейцарія.


.

Найчастіше наявність «повної вищої юридичної освіти» є недостатньою, оскільки особа ще має скласти іспит на право зайняття юридичною практикою (bar examination). Однак ця обставина нечасто окремо згадується у законодавстві про судоустрій і призначення суддів ВС, оскільки стосується національної моделі початкового етапу доступу до правничої професії і міститься у відповідному законодавстві.

Освітній рівень магістра є найбільш поширеною мінімальною освітньою вимогою щодо допуску до суддівської професії. Однак щодо професорів у галузі права нерідко передбачено окрему спеціальну процедуру їх допуску до посади судді ВС.

Швейцарія. Юридична освіта як вимога до рівня освіти суддів, в тому числі до суддів Федерального верховного суду Швейцарії, не встановлена ані Конституцією, ані законом про Федеральний суд. На практиці при відборі та призначенні суддів ВС перевага завжди віддається юристам із високою кваліфікацією. В багатьох випадках є специфічні вимоги до рівня та змісту освіти, які стосуються як суддів загалом, так і суддів ВС.

Італія. Після реформи 2006 року можливість отримання посади судді настає виключно після проходження спеціальної підготовки, яка базується на вищій юридичній освіті, але здобувається в автономній освітній системі. Однак на рівні процедур відбору суддів ВС це правило не поширюється на кандидатів, що не є суддями (адвокатів, професорів права).

Ірландія. Для солісіторів та баристерів законом 2014 року встановлюється додаткова вимога — знання практики ВС (зокрема і наявність досвіду ведення справ у цьому суді).

У Польщі використовується підхід, типовий для більшості постсоціалістичних країн Європи. Закон про Верховний суд встановлює такі вимоги щодо освіти: отримання вищої юридичної освіти на рівні магістра у польському університеті або освіти аналогічного рівня в іноземному університеті, яка визнана у Польщі.

Отримання посади судді в Австрії можливе після проходження спеціальної «суддівської» підготовки на основі вищої юридичної освіти, яка завершується складанням суддівського іспиту. Вимога щодо суддівської підготовки не обов’язкова для кандидатів, які є професорами права в університетах Австрії.

Кандидати на посаду судді в Німеччині повинні окрім вищої юридичної освіти (чотири роки) пройти профільну професійну підготовку (два роки) та скласти два державні іспити. Закон про судоустрій Німеччини до обов'язкових предметів юридичної освіти включає галузі цивільного, кримінального права, публічного і процесуального права, а також європейське право, методологію юридичної науки та групу філософських, історичних і соціальних наук.

Підготовкою суддів для судової системи Франції опікується Національна школа магістратури. Основний шлях до того, щоб стати суддею, — пройти навчання у цій інституції, яка відповідає за підготовку професійних державних службовців для сфери судової влади під загальною назвою «магістрати». Посада судді касаційного суду розглядається як досягнення вищого рівня кар’єрного росту судді.

Крім цього, законодавство держави передбачає можливість залучення фахівців до сфери судової влади на тимчасовій та постійній основі для окремих категорій державних службовців та професорів права, адвокатів. Так, кандидати з високою кваліфікацією можуть бути призначені суддями касаційного суду або магістратами офісу прокуратури при касаційному суді на визначений строк (тимчасово) після погодження з Вищою радою з магістратури.

Для отримання ліцензії на заняття юридичною діяльністю в Канаді кандидату слід отримати загальну освіту, ступінь бакалавра, скласти вступний іспит до юридичного університету (навчання триває три роки), а також пройти стажування чи скласти екзамен на право займатися адвокатською діяльністю. Водночас загальна освіта та ступінь бакалавра можуть бути отримані в іншій країні, так само в іншій країні може бути закінчений юридичний університет.

Сінгапур. Для допуску до юридичної професії, включно із суддівськими посадами, визнається достатнім рівень бакалавра, отриманий в Сінгапурі, Великій Британії, Австралії, Новій Зеландії, США. Також для суддів є необхідним проходження практичної програми в Сінгапурі або Великій Британії.

Всі судді Верховного суду Японії є юристами за фахом. До призначення вони можуть обіймати посади голів апеляційного суду, адвоката, прокурора, професора права або голови державного органу, до повноважень якого віднесено правові питання.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter